วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประเทศอาเซียน

ข้อมูลประเทศอาเซียนอย่างละเอียดเป็นเอกสารPDF
คลิ๊กที่รายชื่อของแต่ละประเทศ เพื่อเปิดเอกสาร
1. อินโดนีเซีย
2. มาเลเซีย
3. ฟิลิปปินส์
4. สิงคโปร์
5. บรูไน
6. เวียดนาม
7. เขมร
8. พม่า

9. ลาว


ที่มา : http://www.aseanthailand.org