วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประเทศอาเซียน

ข้อมูลประเทศอาเซียนอย่างละเอียดเป็นเอกสารPDF
คลิ๊กที่รายชื่อของแต่ละประเทศ เพื่อเปิดเอกสาร
1. อินโดนีเซีย
2. มาเลเซีย
3. ฟิลิปปินส์
4. สิงคโปร์
5. บรูไน
6. เวียดนาม
7. เขมร
8. พม่า

9. ลาว


ที่มา : http://www.aseanthailand.org

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555